Jak to jest z tą naszą bawełną?

Nasza bawełna

Standardy dla bawełny Fairtrade ustala międzynarodowa organizacja Fairtrade Labelling Organizations International, która wymaga by producenci bawełny z krajów rozwijających się byli należycie opłacani za swoją pracę.
Certyfikat Fairtrade gwarantuje, że bawełna pochodząca z krajów trzeciego  świata pochodzi z upraw, na których przestrzegane są następujące standardy społeczne:

•    zakaz pracy przymusowej oraz pracy dzieci,
•    równe traktowanie kobiet i mężczyzn,
•    demokratyczne i transparentne podejmowanie decyzji w organizacji producenckiej,
•    dążenie do zwiększenia niezależności producentów i stwarzanie bodźców do rozwoju.

Firmy działające w ramach systemu Fairtrade, nabywające bawełnę organiczną, zobowiązani są płacić producentom uczciwą cenę pozwalającą drobnym rolnikom pokryć koszty produkcji, utrzymać swoje rodziny i posłać dzieci do szkoły. Do ich obowiązków należy także wypłacenie raz do roku premii Fairtrade na projekty rozwojowe wspierające społeczność lokalną (np. doposażenie szkoły, szpitala, budowa studni).

Wytyczne według których uprawiana jest bawełna organiczna Fairtrade to zrównoważona gospodarka wodna, zakaz stosowania nawozów sztucznych i pestycydów prowadzących do degradacji i pustynnienia gleby, zakaz używania nasion modyfikowanych genetycznie, zapobieganie erozji gleby. Bawełna organiczna Fairtrade jest wyraźnie związana z przyjaznym dla środowiska rolnictwem i dbałością o zdrowie.